Rada Nadzorcza

Witold Gródziński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Jarych – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Jarosław Jarych – Zastępca Przewodniczącego Rady NadzorczejEugeniusz Nowak – Członek Rady Nadzorczej

Eugeniusz Nowak – Członek Rady Nadzorczej

Zobacz również:

akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariat FORTUNE S.A. L.p. Seria Rodzaj akcji (IMIENNE/ NA OKAZICIELA) Liczba akcji Numery akcji Uprzywilejowanie co do głosu lub akcje nieme  (liczba głosów na akcję)

aktualności

Aktualności

Wezwanie Akcjonariuszy Poznań, 29 września 2020 r. Zarząd AkcjonariuszaFORTUNE S.A.z siedzibą w Poznaniu Wezwanie  do złożenia dokumentów akcji  FORTUNE S.A. w celu ich dematerializacji Szanowni