Akcjonariat FORTUNE S.A.

L.p.SeriaRodzaj akcji
(IMIENNE/ NA OKAZICIELA)
Liczba akcjiNumery akcjiUprzywilejowanie co do głosu lub akcje nieme  (liczba głosów na akcję) 
1Aimienne10 000000001-0100001SGB-Bank S.A.
2Bna okaziciela75 000000001-0750001SGB-Bank S.A.

Zobacz również:

akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariat FORTUNE S.A. L.p. Seria Rodzaj akcji (IMIENNE/ NA OKAZICIELA) Liczba akcji Numery akcji Uprzywilejowanie co do głosu lub akcje nieme  (liczba głosów na akcję)

aktualności

Aktualności

Wezwanie Akcjonariuszy Poznań, 29 września 2020 r. Zarząd AkcjonariuszaFORTUNE S.A.z siedzibą w Poznaniu Wezwanie  do złożenia dokumentów akcji  FORTUNE S.A. w celu ich dematerializacji Szanowni