Wezwanie Akcjonariuszy

Poznań, 29 września 2020 r.

Zarząd
Akcjonariusza
FORTUNE S.A.
z siedzibą w Poznaniu

Wezwanie

 do złożenia dokumentów akcji  FORTUNE S.A. w celu ich dematerializacji

Szanowni Państwo,

Zarząd spółki FORTUNE S.A., na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych  oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), niniejszym wzywa Akcjonariusza FORTUNE S.A. do złożenia w siedzibie Spółki (60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 23a) dokumentów akcji w postaci odcinków zbiorowych akcji  FORTUNE S.A., w celu ich dematerializacji.

FORTUNE S.A, zawiadamia, że informacja o wezwaniu udostępniona została na stronie internetowej Spółki: www.fortunesa.pl

FORTUNE S.A., po otrzymaniu odcinków zbiorowych akcji wystawi Akcjonariuszowi pisemne pokwitowanie złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych).

                                                                                               Z poważaniem
                                                                                              Zarząd FORTUNE S.A.

Zobacz również:

akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariat FORTUNE S.A. L.p. Seria Rodzaj akcji (IMIENNE/ NA OKAZICIELA) Liczba akcji Numery akcji Uprzywilejowanie co do głosu lub akcje nieme  (liczba głosów na akcję)

aktualności

Aktualności

Wezwanie Akcjonariuszy Poznań, 29 września 2020 r. Zarząd AkcjonariuszaFORTUNE S.A.z siedzibą w Poznaniu Wezwanie  do złożenia dokumentów akcji  FORTUNE S.A. w celu ich dematerializacji Szanowni