Fortune SA

FORTUNE S.A.

akcjonariat

akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariat FORTUNE S.A. L.p. Seria Rodzaj akcji (IMIENNE/ NA OKAZICIELA) Liczba akcji Numery akcji Uprzywilejowanie co do głosu lub akcje nieme  (liczba głosów na akcję)

CZYTAJ WIĘCEJ

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

602 177 671

Fortune S.A.

Szarych Szeregów 23A
60-462 Poznań

adres do korespondencji:
ul. Mielżyńskiego 20
61-725 Poznań

tel.  +48. 61 856 27 53
mobile: +48. 602 177 671

email: info@fortunesa.pl

NIP: 5542460427
Regon: 092985843
KRS 0000135888